مدرسه

هفته گذشته ، خیلی سرم شلوغ بود برای تحویل دادن سی دی نرمش صبحگاهی دانش آموزان به اداره ولی بالاخره با تمام دردسرهاش اون رو تحویل دادم و خدا کنه حداقل یه نتیجه ای داشته باشه تلاش حدود سه ماهه من و دانش آموزان و کادر مدرسه تربیت اسلامی

بله بالاخره جواب داد ، توي ناحيه اول شديم و استاني سوم

بعد دانش آموزان رفتن مسابقات استاني و تو رشته ورزش صبحگاهي اول شدن

/ 0 نظر / 17 بازدید