ببخشید می تونم به خانمتون نگاه کنم و لذت ببرم؟!

 

جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحنی مودبانه گفت: ببخشید آقا! من می‌تونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم و لذت ببرم؟

مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت و حسابی جا خورده بود، مثل آتشفشان از جا در رفت و میان بازار و جمعیت، یقه جوان را گرفت و عصبانی، طوری که رگ گردنش بیرون زده بود، او را به دیوار کوفت و فریاد زد.

مردیکه عوضی، مگه خودت ناموس نداری... خجالت نمی‌کشی؟

جوان امّا، خیلی آرام، بدون اینکه از رفتار و فحش‌های مرد عصبی شود و واکنشی نشان دهد، همان طور مودبانه و متین ادامه داد.

خیلی عذر می‌خوام، فکر نمی‌کردم این همه عصبی و غیرتی بشین، دیدم با این سر و وضعی که خانومتون دارند همه بازار دارن بدون اجازه خیره نگاه می‌کنند و لذت می‌برند، من گفتم حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم... حالا هم یقمو ول کنین، از خیرش گذشتم.

مرد خشکش زد... همانطور که یقه جوان را گرفته بود، آب دهانش را قورت داد و زیر چشمی زنش را برانداز کرد...

/ 4 نظر / 21 بازدید

جالب بود و واقعیت تلخ جامعه به اصطلاح متمدن ما که هر قدر درصد عریانی بیشتر باشه تمدن وفرهنگ بالاتر!!!!

مریم

خیلی با حال بود

سمیه

اووووووووووووووووووووووووووووووه

علی

درسته یه واقعیت تلخ و افراد فکر میکن اگه مدل لباس ، کفش و... که دارن فلان مارک اروپایی باشه متمدن میشن و پیشرفت میکنن ولی غافل از این که کشور های پیشرفته فقط به خاطر علمی که دارن پیشرفت کردن نه سبک زندگی ولباس پوشیدن شون فکرکنم این جمله از آقای شریعتی باشه که میگه اگر برهنگی تمدن بود حیوانات میلیون ها سال پیش از ما باید متمدن شده باش به هر حال از هر کی باشه باشه من که کلا جمله رو قبولش دارم