تازه‌ترین فهرست کتاب‌های مناسب سال 1389 معرفی شدند

کتاب های مناسب  و مرتبط دوره ابتدائی

آموزش قرآن
1. چراهای شگفت‏انگیز قرآن کریم (مجموعه دو جلدی)، رضا نباتی، تهران، محراب قلم، 1389

رایانه
1. به کارگیری فرمان‏ها (آموزش ICT برای کودکان)، آن رونی، ترجمه‌ی محمود مزینانی، تهران، پیدایش، 1389
2. تایپ کردن (آموزش ICT برای کودکان)، آن رونی، ترجمه‌ی محمود مزینانی، تهران، پیدایش، 1389
3. تصویرهای رایانه‏ای (آموزش ICT برای کودکان)، آن رونی، ترجمه‌ی محمود مزینانی، تهران، پیدایش، 1389
4. تهیه‏ی جدول (آموزش ICT برای کودکان)، آن رونی، ترجمه‌ی محمود مزینانی، تهران، پیدایش، 1389
5. دسته‌بندی اطلاعات (آموزش ICT برای کودکان)، آن رونی، ترجمه‌ی محمود مزینانی، تهران، پیدایش، 1389
6. یافتن اطلاعات (آموزش ICT برای کودکان)، آن رونی، ترجمه‌ی محمود مزینانی، تهران، پیدایش، 1389

زبان‏آموزی
1. بهترین آوازها، مصطفی طباطبایی، تهران، لوح زرین، 1389
2. شهرک الفبا، علی رشیدی، اصفهان، نوشته، 1389

علوم تجربی
1. 100حقیقت شگفت‏انگیز درباره‏ی علم، استیو پارکر، ترجمه‌ی مسعود سلطانی، تهران، ذکر، 1389 
2. 100حقیقت شگفت‏انگیز درباره‏ی فضا، سو بلیک، ترجمه‌ی مسعود سلطانی، تهران، ذکر، 1389
3. آغازیان و قارچ‏ها (مفاهیم پایه در علوم تجربی)، جکی بال و دیگران، ترجمه‌ی حسن سالاری، تهران، فاطمی، 1389 
4. آلودگی و پسماند (کاوش‏گران جوان)، رزی هارلو و سالی مورگان، ترجمه‌ی مهدی رزاقی کاشانی، تهران، نوای مدرسه، 1388 
5. اکتشافات فضایی (مفاهیم پایه در علوم تجربی)، جکی بال و دیگران، ترجمه‌ی منیژه رهبر، تهران، فاطمی، 1389
6. باتری‏ها، سیم‏‏‏‏ها و لامپ‏ها (کاوش‏گران جوان)، دیوید گلاور، ترجمه‌ی مهدی رزاقی کاشانی، تهران، نوای مدرسه، 1388 
7. بدن انسان (کاوش‏گران جوان)، سالی مورگان، ترجمه‌ی مهدی رزاقی کاشانی، تهران، نوای مدرسه، 1388
8. پرواز و شناوری (کاوش‏گران جوان)، دیوید گلاور، ترجمه‌ی مهدی رزاقی کاشانی، تهران، نوای مدرسه، 1388 
9. جانوران و دنیای آن‏ها (کاوش‏گران جوان)، سالی مورگان، ترجمه‌ی مهدی رزاقی کاشانی، تهران، نوای مدرسه، 1388
10. زندگی با آسم (بیماری‏های خاص)، پتا بی، ترجمه‌ی فیروزه معراج، تهران، پیدایش، 1389
11. زندگی با دیابت (بیماری‏های خاص)، جنی برایان، ترجمه‌ی فیروزه معراج، تهران، پیدایش، 1389
12. زندگی با فلج مغزی (بیماری‏های خاص)، پل بیم، ترجمه‌ی مجید عمیق، تهران، پیدایش، 1389
13. صوت (از کاربرد‏های علوم چه می‏دانیم؟)، کارول بلارد، ترجمه‌ی شهرام رجب‏زاده، تهران، ذکر، 1389
14. مواد (از کاربرد‏های علوم چه می‏دانیم؟)، کارول بلارد، ترجمه‌ی شهرام رجب‏زاده، تهران، ذکر، 1389
15. نشانه‏های بهار (فصل‏ها ونشانه‏ها)، پائول هامفری، ترجمه‌ی داود لطف‏الها، تهران، پیدایش، 1389
16. وقتی قلبتان می‏تپد چه اتفاقی می‏افتد؟ (بدن شما چگونه کار می‏کند؟)، ژاک بیلی، ترجمه‌ی پریسا همایون‏روز، تهران، ذکر، 1389
17. هنگام غذا خوردن چه اتفاقی می‏افتد؟ (بدن شما چگونه کار می‏کند؟)، ژاک بیلی، ترجمه‌ی پریسا همایون‏روز، تهران، ذکر، 1389

علوم تجربی و مطالعات اجتماعی (جغرافیا)
1. 100حقیقت شگفت‏انگیز درباره‏ی آب و هوا، الیور کلر، مسعود سلطانی، تهران، ذکر، 1389
2. 100حقیقت شگفت‏انگیز درباره‏ی اقیانوس‏ها،الیور  کلر، ترجمه‌ی پریسا همایون‏روز، تهران، ذکر، 1389
3. نقشه‏برداری از زمین (مفاهیم پایه در علوم تجربی)، جکی بال و دیگران، ترجمه‌ی  حسین دانش‌فر، تهران، فاطمی، 1389

 

/ 0 نظر / 18 بازدید