جملات زیبا در مورد امید و دوست داشتن

امید را از کرم ابریشم بیاموز که دور خود قفس می بافد ولی باز به فکر پرواز است!


همیشه سعی کن چیزی رو که دوست داری به دست بیاری وگرنه مجبوری چیزی رو که به دست آوردی دوست داشته باشی!


دوست داشتن را از دختر کوچکی آموختم که در دفتر نقاشی اش عکس خورشید را سیاه کشید تا پدر کارگرش زیر آقتاب نسوزد!

/ 1 نظر / 29 بازدید
افسانه

آخریش تکراری بود ولی در کل خوب بودن مرسی گلم