خداجون خیلی دوستت دارم!

گفتم : خدایا از همه دلگیرم!

گفت : حتی از من ؟

گفتم: خدایا دلم را ربودند!

گفت : پیش از من؟

گفتم : خدایا چقدر دوری!

گفت : تو یا من؟

گفتم : خدایا تنهاترینم!

گفت : پس من؟

گفتم :خدایا کمک خواستم!

گفت : از غیر من؟

گفتم : خدایا دوستت دارم!

گفت : بیش از من؟

گفتم : خدایا اینقدر نگو من!

گفت : من توام ، تو ، من!!!!!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید