گمان

گاهی گمان نمی کنی و می شود

 

گاهی نمی شود که نمی شود

 

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

 

گاهی ناگفته قرعه به نام تو می شود

 

گاهی گدای گدائی و بخت با تو نیست

 

گاهی تمام شهر گدای تو می شود

 

/ 0 نظر / 16 بازدید