معرفی کتاب

اثر جاویدان متفکر شهید استاد مرتضی مطهریکتاب حماسه‌ی حسینی، اثر جاویدان متفکر شهید، استاد مرتضی مطهری:
امروز اگر کسی بخواهد بر امام حسین(ع) بگرید، بر این مصیبت‌ها باید بگرید، بر این تحریفها و مسخ‌ها باید بگرید، بر این دروغها باید بگرید

/ 0 نظر / 17 بازدید